Opis kandydata

Udostępnij:

Michał Mikołaj Radkowski i Michał Żmijewski
 
Beehive Net – elektroniczna pomoc w służbie pszczelarza

17 lat,  Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach (Michał Mikołaj Radkowski)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach (Michał Żmijewski)

Opiekunowie naukowi: Dorota Kostecka, Włodzimierz Michalak

Nasze motto życiowe: "Pasja, nasze zainteresowania, chęć pomocy innym, kreatywność i chęć zrobienia czegoś nowego."

Nasz projekt jest to system wspomagający pszczelarza w zarządzaniu pasieką, ochroną uli poprzez informowanie pszczelarza o rójce, kradzieży barci czy gotowości do miodobrania za pomocą modularnej sieci czujników. Ich zadaniem jest monitorowanie wielu parametrów ula np; temperatury, wilgotności, masy ula, itp. dzięki uzyskanym danym pszczelarz będzie informowany o sytuacji w pasiece. Pozwoli to na lepsze zarządzanie pasieką, poprzez optymalizację pory miodobrania, oraz zabezpieczenie pasieki przed kradzieżą. Swoją ofertę kierujemy głównie do właścicieli pasiek przemysłowych i ruchomych.

Kto co zainspirowało Was do realizacji innowacyjnego projektu?
Przypadek. Jeden z nas, a raczej jego rodzina, ma pszczoły od kilku pokoleń. Projekt nasuną się sam, z chęci pomocy sobie i innym
 
Opiszcie Wasze plany na przyszłość.
Rozwijać swoje hobby i pasje. Spełniać marzenia. Możliwie pracować w, lub blisko tematyki naszych hobby.
 
Dlaczego tytuł "Innowatora Jutra" należy się właśnie Wam?
Ponieważ tworzymy innowacyjne projekty. Jesteśmy pomysłowi i mamy swoje marzenia, które wolniej lub szybciej realizujemy.