Opis kandydata

Udostępnij:

Agata Momot

Wpływ drewnojadów (Zophobas morio) na biodegradację różnych rodzajów styropianu

19 lat, I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w StargardzieUniwersytet Warszawski
Opiekun naukowy: mgr Jolanta Wegner

W prezentowanym doświadczeniu mierzono różnice w masie początkowej i ostatecznej styropianuprób badawczych oraz pokarmu prób kontrolnych; oceniano również behawior osobnikóww zależności od rodzaju pożywienia. W polipropylenowych pojemnikach z ręcznie perforowanymiwieczkami umieszczono ustaloną na każdą z określonych prób w danej serii liczbę larw drewnojada,wykorzystując w próbach badawczych różniące się zawartością uniepalniacza bloczki styropianu.Badania przeprowadzono w dwóch powtórzeniach, porównanie których wyników umożliwiaoptymalizację biodegradacji różnych rodzajów styropianu przez drewnojady.

 

Jak Twoja innowacja może zmienić świat?

Jak należy zdefiniować jutro: jako przyszłość, w którą przeobraża się teraźniejszość czy jako bliską teraźniejszość, która wkrótce sczeźnie w przeszłość? W podobnej rywalizacji chronologicznej terminologii należy ocenić problem zanieczyszczenia środowiska s t y r o p i a n e m: czy teraz wyrzucając jednorazowe opakowanie, uprzednio świadomie zakupione, później możemy zanegować odpowiedzialność w stosunku do materiału, który wręcz nie zmieni struktury aż do naszych praprapraprapraprapraprapraprapraprapraprapraprawnuków? Czy wcześniej przenikający z opakowania do ciepłego pożywienia, kancerogenny styren tworzący styropian, obecnie zgromadzony w naszej tkance tłuszczowej, niedługo nie przyczyni się do rozwoju chłoniaka? Czy wczoraj wyprodukowane około 14 400 ton styropianu, dzisiaj złożone na wysypisku śmieci, w następnym roku nie zwiększy sięgającego już 30% udziału styropianu w objętości składowisk? Uważany za nieulegający biodegradacji materiał - praktycznie niepoddający się testom laboratoryjnym, promieniowaniu UV, bakteriom morskim bądź glebowym – należy uznad za nieuchronne jutro.Wówczas skromne larwy - bez żadnych szkód dla własnego funkcjonowania i rozwoju spożywające tworzywo o neurotoksycznych składnikach oraz w trzy tygodnie przekształcające do dwutlenku węglaponad połowę plastiku, który nie powinien rozłożyd się przez 500 lat – należy uznad za jego innowację.