Opis kandydata

Udostępnij:

Paweł Kochany, Jan Byrczek, Julia Opania, Weronika Moń

Sekwestracja CO₂ z użyciem polimerów w celu wykorzystania go do produkcji związków organicznych

17 i 18 lat, Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach

Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Kwiatkowski

Zmodyfikowana Synteza Fischera Tropscha umożliwia wykorzystanie CO₂ do syntezy związków organicznych m. in. metanu, paliw syntetycznych. Przedmiotem naszej pracy jest sekwestracja dwutlenku węgla (m. in. z powietrza, spalin, biogazu) z wykorzystaniem polimerów. Zajęliśmy się badaniem właściwości sorpcyjnych poliwinyloaminy (PVAm), poszukując najbardziej opłacalnych i ekologicznych rozwiązań dla wdrożenia syntezy F-T w nowoczesnym przemyśle petrochemicznym.

 

Jak Wasza innowacja może zmienić świat?

W tym miejscu następuje moment na udowodnienie Szanownym Państwu jak nasz projekt może zmienić Świat. Ludzie snują barwne plany o kolonizacji Marsa, zrewolucjonizowaniu przemysłu drukarek 3D czy też zawężają "Świat" do "świata jednej osoby". I my tu się nie wyróżnimy.
Jednak, mówiąc subiektywnie, nasz projekt ma realne szanse zmienić coś w myśli globalnej. W założeniu, mamy na celu obniżenie antropogenicznej emisji dwutlenku węgla, przez wydajne wyłapywanie go dzięki zastosowaniu polimerów posiadających odpowiednie właściwości sorpcyjne, a następnie ponowne jego użycie w przemyśle. Redukując tym sposobem emisję CO₂ przyczynimy się do spowolnienia efektu cieplarnianego, ponadto zyskamy surowiec (zazwyczaj wypuszczany do atmosfery), który można przetworzyć z wykorzystaniem Zmodyfikowanej Syntezy Fischera-Tropscha otrzymując różne produkty oparte na węglu m.in. metan, alkohole czy nawet paliwa syntetyczne. Jeśli wdrożyć nasze teorie w praktykę, technologia oparta na Zmodyfikowanej Syntezie Fischera-Tropscha znalazłaby zastosowanie w elektrowniach węglowych, fabrykach przeprowadzających procesy spalania, w wytwórniach biopaliw, gorzelniach, oczyszczalniach ścieków,  przedsiębiorstwach rolnych i wszędzie tam gdzie powstaje dwutlenek węgla. Szacuje się, że CO₂ stanowi 25% wszystkich gazów cieplarnianych. Każdy obniżony przez nas procent tego wskaźnika to tyle samo mniej roztopionych lodowców czy zatopionych wysp tropikalnych, przy wymiernych korzyściach ekonomicznych dla ludzi, szczególnie biorąc pod uwagę perspektywę kończących się złóż kopalnych (węgla i ropy naftowej). Chcemy przyłożyć swoją rękę do kształtowania lepszego, ekologicznego świata, złożonego na barkach nas, młodych wizjonerów!