Opis kandydata

Udostępnij:

Grzegorz Gorzaniak, Bogumił Skoczylas

Optymalizacja procesów produkcyjnych za pomocą problemu komiwojażera

Politechnika Poznańskia, Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Opiekunowie naukowi - dr Paweł Sobczak, mgr inż. Wojciech Krawczyk

Program optymalizuje cały proces produkcyjny podczas procesu wykrawania, dla wielu narzędzi użytych w procesie, które zmieniane są w czasie obróbki detalu. Uwzględnia on również zmianę narzędzia przy krawędzi stołu, pozwala określić położenie poszczególnych narzędzi przy krawędzi stołu. Optymalizacji dokonuje poprzez wczytanie pliku wygenerowanego przez istniejący program przemysłowy, przetworzenie i podmienienie go naszym plikiem. Proces ten jest oczywiście zautomatyzowany i w dużym uproszczeniu wiąże się ze znalezieniem jeszcze krótszej trasy obróbki, co skutecznie nam się udaje. Względem innych istniejących rozwiązań nasza optymalizacja jest o 10% lepsza, pod względem szybkości obróbki detali (blachy) czyli czasu pracy maszyny.