Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Spektrofotometryczne badanie równowagi pH w roztworach wodnych z zastosowaniem metod numerycznych

Opiekun naukowy: dr Wojciech Przybylski

Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

W ramach pracy zbadano praktyczność i rzetelność stosowania przybliżeń matematycznych przy określaniu pH roztworu wodnego z użyciem spektrofotometru i indykatorów pH. Zostały przebadane doświadczalnie 2 indykatory pH (oranż metylowy, błękit bromotymolowy) przy wykonaniu blisko 30 pomiarów laboratoryjnych. Uzyskane dane doświadczalnie zostały przetworzone z wykorzystaniem utworzonych programów informatycznych w języku Python, z implementacją teorii analizy matematycznej. Efektem pracy jest ustalenie zalecanej metodyki badania stanów równowagi indykatorów pH w roztworach z użyciem spektrofotometru. Omówiono wyznaczanie stałych opisujących przemiany wskaźników pH w roztworach. Przeprowadzono analizę błędów, jakie towarzyszą takim pomiarom.