Opis kandydata

Udostępnij:

Sylwia Umińska, Dawid Parol

Wykorzystanie właściwości biobójczych ekstraktu żołędziowego w ekologicznym gospodarstwie rolniczym

II L.O. im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

Opiekunowie naukowi - Anna Mynyk, dr Jan Paweł Jastrzębski

W kręgu naszego zainteresowania, znalazło się zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich  min. z żołędzi. To punkt do podjętych  przez nas działań w  kierunku zastosowania ekstraktu jako ekologicznego środka konserwującego  w przechowalnictwie m.in. warzyw oraz naturalnego środka odkażającego w rolnictwie. Z przeprowadzonych 3 doświadczeń (warzywa, warzywa +pleśń Rhizopus nigrican, ściółka) w których użyto rożnych stężeń  ekstraktu żołędziowego  wynika, iż ekstrakt ma działanie biobójcze. Aby ekstrakt działał intensywniej przeciwgrzybicznie  i mógł być stosowany do badanych przez nas celów należy zredukować  w nim ilość cukrowców. Prawdopodobnie pełnią on role pożywki dla drobnoustrojów. Ewentualnie kolejnym krokiem będzie próba zniwelowania  własności barwiących ekstraktu.

Jak Wasza innowacja może zmienić świat?

Popularność rolniczych gospodarstw ekologicznych jest związana m.in. z coraz większą świadomością społeczeństwa na temat żywienia oraz jego wpływu na kondycję i zdrowie ludzi. Wzrasta także zrozumienie przyczyn degradacji środowiska, jego zanieczyszczenie, wpływu rolnictwa na stan przyrody, a w konsekwencji na życie ludzi. Stąd, w kręgu naszego zainteresowania, znalazło się zagospodarowanie poprodukcyjnych odpadów zielarskich min. z żołędzi. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań przez firmę Dary Natury, działającej w branży zielarskiej i zdrowej żywności, stwierdza się, iż odpady te zawierają substancje, które wykazują działanie zarówno grzybobójcze, bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Uzyskany z naturalnych surowców w postaci odpadów poprodukcyjnych – przesącz z żołędzi otwiera szerokie możliwości wykorzystania go w różnych gałęziach przemysłu. Firma Dary Natury wdrożyła z powodzeniem produkt kosmetyczny – mydło żołędziowe.

Przechowywanie owoców i warzyw to zabiegi bardzo kosztowne i trudne do uzyskania, chyba że zastosujemy syntetyczne środki ochrony roślin. Stanowią one jednak zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak i również zwierząt jedzących np. paszę wyprodukowaną z tak przechowywanych produktów. Stąd nasze badania  wykonano w  kierunku znalezienia alternatywnego środka biobójczego i konserwującego, który byłby całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi i przyjazny dla środowiska. Według nas takie warunki mógłby spełnić wspomniany wcześniej ekstrakt.

W wyniku przeprowadzonych przez nas badań okazało się, że w wysokim stężeniu ekstrakt doskonale sprawdza się jako preparat biobójczy.  Zatem można  go zastosować  do neutralizacji szkodliwych gazów wydzielających  się z pracującej ściółki bydlęcej.  Zwierzęta tam żyjące nie truły by się powstałymi gazami, a co za tym idzie byłyby znacznie zdrowsze. Wykorzystanie ekstraktu żołędziowego w rolnictwie pozytywnie wpłynęłoby na stan naszego środowiska. Zneutralizowanie uwalnianych gazów do atmosfery produkowanych przez drobnoustroje znajdujące się w ściółce przyczyniłoby się do ograniczenia  efektu cieplarnianego.

Potwierdzenie właściwości biobójczych ekstraktu żołędziowego stanowi furtkę do wykorzystania go w różnych dziedzinach przemysłu. Poza rolnictwem widzimy wiele możliwości zastosowania tej substancji np.:

  • Jako preparat służący do odstraszania insektów np. kleszczy.
  • Jako środek konserwujący w przechowalnictwie warzyw i owoców.
  • Do produkcji wkładek do butów.
  • Jako zamiennik chitozanu.
  • Jako impregnat do drewna.