Opis kandydata

Udostępnij:

Agata Gaweł

MIX2 – nowy naturalny inhibitor oporności wielolekowej

Uniwersytet Medycznego w Warszawie

Opiekunki naukowe - dr Marlena Godlewska, dr Anna Stachurska

Lekooporność stanowi obecnie istotną przeszkodę w skutecznym leczeniu wielu chorób, w tym infekcji bakteryjnych, jak i chorób nowotworowych. Celem projektu było poszukiwanie i zbadanie wpływu kompozycji ekstraktów pochodzenia naturalnego na lekooporność komórek. W badaniach zastosowano mieszaniny ekstraktów z owoców polskich roślin zielarskich; lekooporne linie komórkowe; oraz techniki biologii molekularnej. Odkryto, że połączone ekstrakty (MIX2), skutecznie obniża lekooporność i uwrażliwia komórkę na podawany lek. Zakładam, że opracowana kompozycja MIX2 może w przyszłości znaleźć zastosowanie we wspomaganiu terapii lekowych.

Jak Twój projekt może zmienić świat?

Lekooporność wielolekowa jest bardzo częstym zjawiskiem obserwowanym w grupie nowotworów złośliwych. Poza  cechami typowymi dla komórki nowotworowej, takimi jak zdolność do przerzutowania oraz szybkiego wzrostu, stanowi kolejną istotną przeszkodę w leczeniu. Choć medycyna dysponuje wieloma skutecznymi chemioterapeutykami, które są zdolne do zabicia komórki nowotworowej, to wysoka aktywność białek oporności wielolekowej uniemożliwia skuteczne dostarczenie takiego leku do wnętrza komórki i jego działanie. Dlatego wciąż poszukuje się nowych związków, m.in. w roślinach zielarskich, które wspomagałyby istniejące terapie. Innowacyjność mojego projektu polega na zastosowaniu mikstur, a nie pojedynczych ekstraktów, ponieważ jedynie odpowiednio skomponowane mieszaniny są zdolne do działania antynowotworowego. Zaobserwowałam, że opracowana w trakcie przeprowadzonych badań mikstura istotnie obniża lekooporność komórek rakowych, co pozwala na skuteczne działanie chemioterapeutyku. Jednocześnie wykazałam, że substancja ta jest bezpieczna dla komórek prawidłowych. Zakładam, że taki preparatmógłby być podawany pacjentom przed chemioterapią, co uwrażliwiałoby nowotwór na podawany lek. Uważam, że takie naturalne mikstury mogą w przyszłości stanowić kluczowe narzędzie we wspomaganiu chemioterapii, zwiększając jej skuteczność.