Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Inteligentna kula dla seniora IKS

Opiekun naukowy: Emilia Nowacka, Tomasz Szydłowski

Szkoła: Szkoła podstawowa nr. 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim

Projekt „Inteligentnej kuli dla seniora IKS” ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim seniorom cierpiącym na dolegliwości związane z poruszaniem. Jest wyposażona w wiele zespołów monitorujących bezpieczeństwo na różne sposoby. Przeprowadziliśmy też dwa badania. Pierwsze o potrzebie montażu modułu mierzącego stężenie pyłków i natężenie promieniowania UV i 2 o prawidłowym funkcjonowaniu IKS. W czasie badania stężenia pyłków okazało się, że w trakcie dnia dawka może przekraczać 400% normę, co jest zagrożeniem dla osób z chorobami płuc takimi jak np. astma. W badaniu o natężeniu promieniowania UV okazało się, że przez większość czasu jesteśmy na nią dosyć bezpieczni. Problem zaczyna narastać w południe, kiedy UV może być zagrożeniem dla osób podatnych lub z chorobą raka skóry.