Opis kandydata

Udostępnij:

Mateusz Malikowski, Julia Kosińska, Kalina Wiśniewska

Ibuprofen w środowisku: czy szkodzi roślinom? Na ratunek - fotokatalityczny reaktor przepływowy

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Opiekun naukowy - dr hab. Marek Wiśniewski

Celem naszych badań jest zaradzenie problemowi wciąż wzrastającej zawartości leków w środowisku. Skonstruowaliśmy urządzenie usuwające leki, bądź ich nie do końca zmetabolizowane pozostałości z wód. Urządzenie bazuje na metodzie fotokatalicznego rozkładu substancji organicznych, gdzie fotokatalizatorem jest ditlenek tytanu w formie anatazu. Zbadaliśmy czy roztwory wodne ibuprofenu o stężeniach 10 mg/L, 1 mg/L oraz 0,1 mg/L wpływają na kiełkowanie pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.). Uzyskane wyniki wskazują, że stężenie ibuprofenu 10 mg/L wpływa istotnie na obniżenie energii kiełkowania, siły kiełkowania oraz wydłużenie czasu kiełkowania, a stężenie 1 mg/L na wydłużenie średniego czasu kiełkowania. Badamy również wpływ roztworu przepuszczonego przez maszynę na pszenicę.

 

Jak Wasza innowacja może zmienić świat?

Z roku na rok wzrasta spożycie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Nasz organizm nie metabolizuje jednak większości z nich w 100%, przez co trafiają do środowiska wodnego w formie niezmienionej lub prawie niezmienionej, gdzie stanowią zagrożenie dla ekosystemów. Już kilkanaście lat temu wykryto je w polskich wodach Bałtyku i Wisły.

Udowodniono, że zanieczyszczona lekami woda ma toksyczny wpływ na zwierzęta wodne, a jak się okazuje, również na rośliny. Prowadzone przez nas badania wykazały, że woda zanieczyszczona lekami wpływa na pogorszenie się wielu parametrów wzrostu pszenicy. Woda ze ścieków jest powszechnie używana do nawadniania pól uprawnych, dzięki czemu farmaceutyki z łatwością mogą przenikać do środowiska glebowego w ich obrębie.

Chcielibyśmy, aby rosnące spożycie łatwo dostępnych leków nie było zagrożeniem dla środowiska. Nasze urządzenie to kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące metody chemiczne oraz fizyczne do rozkładu substancji zagrażających środowisku i nam samym. Jest to rozwiązanie, które można wprowadzić w konwencjonalnych oczyszczalniach lub u źródła problemu – w szpitalach. Problem zanieczyszczenia wody jest aktualny i globalny i wymaga szybkiej interwencji. Przeprowadzone przez nas badania wielokrotnie potwierdziły skuteczność naszego reaktora i wskazują na to, że pomoże on zaradzić narastającemu problemowi.