Opis kandydata

Udostępnij:

Szymon Kanikowski

Wykrywacz raka

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Opiekun naukowy - Łukasz Sobotta

Projekt obejmuje stworzenie urządzenia zdolnego do wykrywania nowotworów, na podstawie pomiaru stężenia glukozy w poszczególnych tkankach. Na podstawie badania wykazano, że nowotwory z racji pozyskiwania energii na zasadzie glikolizy, bez możliwości pozyskania energii  z cyklu kwasu cytrynowego, potrzebują większej ilości glukozy, aby uzyskać porównywalną ilość energii, co zdrowa komórka. Fakt ten pozwala na wykrycie nowotworu na podstawie stężenia glukozy, które będzie znacząco wyższe od stężenia glukozy w zdrowych tkankach.

Jak Twoja innowacja może zmienić świat?

Celem projektu jest znalezienie nowej metody wykrywania nowotworów, która będzie szybsza, łatwiejsza, tańsza oraz przede wszystkim bardziej czuła od stosowanych dzisiaj metod diagnostyki. Dotychczasowe metody diagnostyki nowotworowej, czyli głównie metody obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa oraz zdjęcia rentgenowskie są moim zdaniem dość ograniczone. W przypadku tomografii czy rezonansu trzeba stosować specjalnie przygotowane specyfiki, co oznacza, że do krwioobiegu pacjenta muszą być wprowadzone substancje chemiczne, najczęściej nie obojętne dla jego zdrowia. Następstwem tego są efekty uboczne. Zazwyczaj jest to złe samopoczucie, objawy grypopodobne, bóle głowy, a do tego kontrasty mogą odkładać się w nerkach, powodując dolegliwości w późniejszym okresie. Konstruując urządzenie starałem się zwrócić uwagę zarówno na wyniki badania, tak aby były jak najbardziej wiarygodne, a metoda wykrywania skuteczna, ale także na komfort pacjenta zarówno w czasie badania, jak i po nim. W tym celu dążyłem do  wyeliminowania negatywnych wpływów substancji chemicznych lub znacząco je ograniczyć.  Aby spełnić te wymagania zbudowałem kilka prototypów urządzeń zdolnych do odróżnienia nowotworu od tkanki zdrowej. Aparatem spełniającym wszystkie wymagania jest uproszczona wersją spektrofotometru, który używa światła podczerwonego  do dokonania pomiaru. Światło to jest nie szkodliwe. W badaniu wykorzystuje różnice absorbancji między tkanką prawidłową, a badaną próbką, co  pozwala na określenie, czy w badanej tkance znajduje się nowotwór. Metoda ta zatem jest prosta, szybka, bo wyniki są prawie natychmiast i nie wymagają one specjalistycznej obróbki w celu otrzymania diagnozy. Aby dalej sprawdzić skuteczność prototypu dokonałem również pomiarów wykorzystując najbliższy substytut ludzkiej skóry, a mianowicie skórę świni, aby stwierdzić czy możliwe jest dokonywanie pomiarów bezpośrednio na pacjencie. Po ich wykonaniu doszedłem do wniosku, że jest to możliwe i bardzo czułe. Oznacza to, że można wykorzystać moje rozwiązanie do zbudowania większej wersji urządzenia i będzie można wykrywać nowotwory i ich przerzuty, bez efektów ubocznych dla pacjenta, ponieważ do badania wykorzystywane jest światło nieszkodliwe dla ludzi. Pozwoli to na otwarcie szerokiej gamy możliwości walki z rakiem.