Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Medycyna Molekularna w Edukacji Spersonalizowanej - szkolny test na genotyp chronotypu „Porannego ptaszka” i „Nocnej sowy”

Opiekun naukowy: Agata Bury, dr n. med. Adam Master, prof. nadzw. Aneta Koronowicz
 
Szkoła: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie
 
Chronotyp to wewnętrzny zegar biologiczny regulowany przez szereg genów cyklu okołodobowego  (m.in. CLOCK, BMAL1, CRY1, PER1, NR1D1, RORA), które występują w populacji w wielu wariantach (allelach) różniących się nieznacznie sekwencją DNA (SNP). Warianty te tworzą różne genotypy (zestawy alleli) chronotypów, które różnią się optymalnymi godzinami odpoczynku i pracy. Dopasowanie planu nauki do chronotypu będzie mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia, osiągnięć w szkole a w konsekwencji rozwoju edukacji spersonalizowanej. Celem badań jest skorelowanie 1) wyników w nauce oraz preferowanych godzin snu i pracy co najmniej 60-osobowej populacji uczniów (kwestionariusz) z  2) w/w genotypem, ustalonym na podstawie testu genetycznego wybranych alleli genów metodą analizy SNP.