Opis kandydata

Udostępnij:

Oskar Makowski

Ocena możliwości wykorzystania larw Zophobas moria do utylizacji styropianu na skalę przemysłową

Zespół Szkół Katolickich im. Świętej jadwigi Królowej w Tczewie

Opiekun naukowy - Paweł Szczeblewski

Projekt ma na celu sprawdzenie czy larwa Zophobas morio (drewnojad) może zostać wykorzystana w przyszłości na szeroką skalę do utylizacji różnych form przetworzonego polistyrenu. W eksperymencie wykorzystam pojemniki z larwami drewnojada, które zostaną podzielone na trzy grupy. Przetworzona forma polistyrenu będzie regularnie ważona w celu sprawdzenia w jakich ilościach będzie zjadana przez larwy drewnojada. Po zakończeniu projektu larwy zostaną przeliczone i część z nich będzie poddana procesowi przepoczwarczenia się w osobniki dorosłe. Zostanie porównana ilość procentowa przepoczwarczonych osobników w grupach badawczych i w grupie kontrolnej. Wyniki oraz obserwacje przeprowadzonego eksperymentu zostaną przedstawione w formie tabel i wykresów.

Jak Twoja innowacja może zmienić świat?

Produkcja styropianu i jego pochodnych wzrasta ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystanie go w przemyśle. Przetwarzanie styropianu jest mało opłacalne, ponieważ jest często droższe niż jego produkcja. Utylizacja odpadów styropianu i jego pochodnych stanowi poważne wyzwanie dla ochrony środowiska. Dzięki wykorzystaniu larw drewnojada na skalę przemysłową, możemy rozwiązać problem ze składowaniem odpadów styropianowych, które w chwili obecnej zajmują bardzo duże powierzchnie na wysypiskach śmieci. Zastosowanie mojej metody pozwoli biodegradować styropian w niedługim czasu, gdzie w warunkach naturalnych styropian rozkłada się 400 lat.