Opis kandydata

Udostępnij:

Łukasz Michalski

Safepass

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Opiekunka naukowa - Katarzyna Uchańska-Łukasik

System safepass ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo pieszego na pasach. Podstawowym elementem systemu safepass jest słupek umieszczony około pół metra od jezdni. W słupku znajduje się sterownik, akumulatory, czujniki oraz duży panel LED. Za pomocą czujników system wyznacza 2 strefy: ostrzeżenia (ok 5 metrów przed przejściem) oraz zagrożenia (bezpośrednio przed przejściem oraz na przejściu). W momencie wykrycia pieszego w strefie ostrzeżenia safepass impulsowym światłem pomarańczowym ostrzega kierowcę o pieszym który może pojawić się na przejściu. Gdy pieszy znajdzie się w obrębie strefy zagrożenia system impulsowym światłem czerwonym ostrzeże kierowcę o tym że pieszy znajduje się na przejściu. 

Jak Toja innowacja może zmienić świat?

Podstawowym elementem systemu jest słupek o wysokości 130 centymetrów, umieszczony minimum 50 centymetrów od jezdni, po jej dwóch stronach, posiadający panel LED o wysokości 40 centymetrów. Dzięki takim wymiarom panel LED jest na wysokości wzroku kierowców oraz dzięki odpowiedniej jasności panel LED nie oślepia przejeżdżających samochodów. System wyposażony jest w zasilacz, sterownik, czujniki kurtynowe, akumulatory oraz panel LED.

W momencie wykrycia pieszego wysyłany jest sygnał do  słupka po drugiej stronie ulicy, dzięki czemu obydwa słupki zaświecają się w tym samym czasie. Użyte czujniki ruchu pozwalają na stworzenie dwóch stref: strefę ostrzeżenia, która znajduje się w obrębie około 5 metrów przed przejściem dla pieszych i ma za zadanie ostrzeganie kierowcy o tym, że pieszy znajduje się niedaleko przejścia oraz strefę zagrożenia, która znajduje się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych  i informuje kierowcę o tym, że  przechodzień znajduje się już na przejściu. Gdy nikogo nie ma w zasięgu czujników to panel LED jest wygaszony. W momencie wykrycia pieszego w strefie ostrzeżenia sterownik uruchomi panel LED, który impulsowym światłem pomarańczowym ostrzeże kierowców o obecności pieszego w obrębie przejścia dla pieszych. W momencie wykrycia pieszego w strefie zagrożenia uruchomi się panel LED, który impulsowym światłem czerwonym poinformuje kierowcę o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a tym samym zatrzymania się, co umożliwi mu bezpieczne przejście przez jezdnię.

System ostrzegawczy „safepass” jest podłączany do sieci oświetlenia ulicznego (zasilanie wchodzi w koszty oświetlenia ulicznego), dlatego też dostęp do energii elektrycznej ma w ograniczonych godzinach. Dzięki zastosowaniu akumulatorów urządzenie ładuje się w czasie działania oświetlenia ulicznego, co pozwala mu przepracować cały dzień.