Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Nowy sposób pozyskiwania energii z genetycznie zmodyfikowanych bakterii i roślin

Opiekun naukowy: Mariusz Sobczak
 
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 
Praca ma na celu pokazać projekty, które wykorzystując inżynierię genetyczną, a dokładnie bioluminescencyjne organizmy, mogą rozwiązać  problem z pozyskiwaniem energii w sposób przyjazny dla środowiska, oraz które można zastosować w kolonizacji planet. Omawiane projekty to: reaktor bioenergetyczny, wykorzystujący bioluminescencyjne bakterie emitujące światło, które jest pochłaniane przez panele fotowoltaiczne. Farma aeroponiczna stworzona do kolonizacji marsa, której pobór prądu elektrycznego jest zmniejszony o ponad 50%. Farma drzew, tworząca prąd elektryczny poprzez absorbcję wyemitowanego przez drzewa światła, przez panele fotowoltaiczne. Celem pracy jest budowa reaktora bioenergetycznego, wykorzystując bakterie E. coli z operonem lux w plazmidzie pJE202.