Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Czy porosty występujące na terenie Gdyni mogą być źródłem witaminy C

Opiekun naukowy: Alicja Nowak

Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Celem niniejszej pracy było poznanie obecnego zasięgu i rodzaju porostów występujących na terenie Rezerwatu Przyrody – Kępa Redłowska. Pozyskane porosty również były badane pod kątem zawartości kwasu askorbinowego – witaminy C. Doświadczenie polegało na losowym zbieraniu materiału biologicznego – porostów Kępy Redłowskiej i następnie wykrywaniu w nich witaminy C. Z zebranych porostów przygotowano roztwory, które poddano miareczkowaniu z odczynnikiem wykrywającym kwas askorbinowy. Najwięcej badanej substancji wykryto w próbce nr 13. – chrobotku reniferowym (Cladonia rangiferina) . Miała ona około 0,4% witaminy C. Wykazanie zawartości witamin w pospolicie występujących porostach może przyczynić się do spopularyzowania tych organizmów jako źródła witamin dla suplementów diety.