Opis kandydata

Udostępnij:

Krzysztof Piotrowski

Przystosowanie roweru trójkołowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zdalnie sterowany rower rehabilitacyjny

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Opiekun naukowy - Grzegorz Wróblewski

Za cel projektu wybrano zadanie zbadania i zaprojektowania urządzenia umożliwiającego korzystanie z roweru osobom, które samodzielnie nie są do tego zdolne. W ramach realizacji przedsięwzięcia zapoznano się ze znanymi rodzajami napędów i wybrano jeden z nich. Prace udało się wykonać dzięki wykorzystaniu serwomechanizmów sterowanych drogą radiową. Do ich wysterowania użyto regulatorów sterowanych modulacjami PWM. Urządzenie dzięki mechanizmowi wysprzęglającemu, nie ogranicza standardowej użyteczności roweru nawet w chwili braku zasilania. Prezentowany projekt jest godny uwagi ze względu na jego innowacyjność i możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych jakie wprowadza.  Stworzone przeze mnie urządzenie jest pierwszym tego typu wynalazkiem, nie występującym nigdzie na rynku.

Jak Twoja innowacja może zmienić świat?

Mój projekt polega na przystosowaniu roweru rehabilitacyjnego w taki sposób, by mogli korzystać z niego niepełnosprawni, którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości. W większości przypadków takie osoby z różnych powodów m. in. słabych zdolności motorycznych, ograniczonej samodzielności czy zaburzeń widzenia są wykluczone z tego typu aktywności. Moje innowacyjne urządzenie pozwala takim niepełnosprawnym na poruszanie się w inny sposób niż jedynie tradycyjne spacerowanie.