Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Preferencje Varroa destructor w porażaniu czerwiu wychowywanego na młodych i starych plastrach pszczelich

Opiekun naukowy: Kamil Kwiecień, Anna Gajda

Szkoła: XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Celem pracy było usprawnienie metody diagnostycznej choroby pszczół wywoływanej roztoczem Varroa destructor. Badania przeprowadzono w procedurze korelacyjnej opartej na badaniu komórek z czerwiem pszczelim z wyselekcjonowanych rodzin. We wstępnej części badań wykazano, że konieczność stałego monitorowania stopnia porażenia rodzin przez ten patogen może wymagać wykonania klinicznych badań czerwiu pszczelego, jako jedynego materiału, na którym pasożyt ten na wstępnym etapie zakażenia bytuje. Dalsze badania pozwoliły na obserwację nieopisanej dotychczas preferencji bytowania Varroa destructor, który spośród dwóch rodzajów czerwiu pszczelego wybiera plaster ciemniejszy z mniejszymi komórkami. Obserwacja ta stanowi istotną wskazówkę dla analityków i badaczy chorób pszczelich oraz pszczelarzy.