Opis kandydata

Udostępnij:

Piotr Walczak

Badania mechanizmów oddziaływania bakteriocyn na komórki bakterii na przykładzie acydocyny M

XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Opiekunowie naukowi - dr Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, Kamil Kwiecień, mgr inż. Aleksandra Tymoszewska

Celem pracy była charakterystyka molekularnych interakcji acydocyny M, niebadanej wcześniej bakteriocyny produkowanej przez szczep Lactobacillus acidophilus, z jej receptorem błonowym – transporterem mannozy (Man-PTS). W badaniach wykazano istotny potencjał antybakteryjny acydocyny M skierowany przeciw patogennym bakteriom. Następnie za pomocą metod biologii molekularnej i analiz bioinformatycznych zaproponowano mechanizm interakcji bakteriocyny z receptorem. Według niego połącznie acydocyny M z określonymi aminokwasami Man-PTS powoduje otwarcie kanału mannozowego i wyciek substancji wewnątrzkomórkowych, a w konsekwencji śmierć komórki.

Jak Twoja innowacja może zmienić świat?

Antybiotyki przez wiele lat były określane jako substancje mogące zlikwidować każde zakażenie bakteryjne. Obecnie odchodzi się już od tego stwierdzenia, ze względu na narastającą oporność wśród bakterii patogennych. Tak niepokojąca sytuacja sprawia, że w dzisiejszych czasach intensywnie poszukuje się nowych substancji, które mogą stanowić alternatywę dla obecnie używanych antybiotyków.

Szereg doniesień naukowych wskazuje bakteriocyny, czyli produkowane przez bakterie polipeptydy lub białka o działaniu przeciwbakteryjnym, jako alternatywę w stosunku do konwencjonalnych antybiotyków. Niestety, potencjał aplikacyjny tylko nielicznych z nich jest w pełni wykorzystany, np. do naturalnej konserwacji żywności.
           

Wyniki otrzymane w mojej pracy pozwoliły określić mechanizm działania acydocyny M wskazując aminokwasy Man-PTS zaangażowane w jej wiązanie, nabywanie   na nią oporności, a także jej aktywność antymikrobiologiczną w stosunku do wybranych bakterii patogennych. Pogłębianie wiedzy na temat bakteriocyn oraz ich skuteczności przeciwko bakteriom poszerza naszą wiedzę i jest kluczowe dla praktycznych zastosowań tych związków w medycynie lub przemyśle spożywczym, gdyż są one naturalnymi, bezpiecznymi dla człowieka środkami bakteriobójczymi, które towarzyszą mu od lat.