Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Aplikacja wspomagająca rolników w doborze odpowiedniego nawozu do przygotowania gruntów pod względem chemicznym do uprawy wybranych roślin

Opiekun naukowy: Krzysztof Kosiński

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom bardziej efektywnego zastosowania nawozów. Obecnie, jedyne co jest dostępne, to informacje ogólne producentów nawozów i bardzo enigmatyczne tabelki do zastosowania, co wprowadza błędy w zastosowaniu /dozowaniu nawozów – zbyt małe dozowanie powoduje nieosiągnięcie wymaganych parametrów gleby, a zbyt duże, poza większymi kosztami nawozów, również zanieczyszczenie gleby. Projekt tworzony jest jako aplikacja internetowa (formularz), w której podaje się aktualne parametry gleby, areał oraz wybiera się docelowy poziom zawartości pierwiastków chemicznych w glebie. Na tej podstawie zostaje wyświetlona lista nawozów spełniających te wymagania, wraz z ilością do zakupienia. Po wprowadzeniu programu online rolnicy będą mogli z niego korzystać za darmo.