Innowator Jutra 2019 otrzyma nagrodę w postaci dofinanowania w wysokości 2 000 zł na udział w wybranej przez siebie konferencji naukowej lub technologicznej (krajowej lub zagranicznej).